Vogelgriepvirus

Hier vindt u alle actuele info rond het vogelgriepvirus

Versoepelingen maatregelen vanaf 12 mei 2021

07/05/2021 - Vanaf woensdag 12 mei gaat de 2e fase van de versoepelingen voor vogelgriep in. Hierdoor komen de algemene preventieve maatregelen te vervallen die in november 2020 werden ingevoerd door het uitroepen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep.

Vanaf woensdag a.s.:

 • is het ophokken van pluimvee en vogels gehouden door professionelen niet meer verplicht;
 • vervalt het uitlaadverbod voor slachtkippen;
 • is het niet meer verplicht om pluimvee binnen of onder netten te voederen en te drenken;
 • vallen de beperkingen voor vogelgriep bij het organiseren van verzamelingen van niet-professioneel pluimvee en -vogels weg.

Deze versoepelingen zijn mogelijk omdat de algemene evolutie duidelijk gunstig is. Er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Ook de uitbraken bij pluimvee en gehouden vogels zijn fors afgenomen. Enkel in Polen is nog sprake van veel besmettingen in de pluimveesector.

In eigen land zijn er al ettelijke weken geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels gevonden. De 2 besmettingen bij gehouden vogels in eigen land, in Silly en in Waregem, zijn onder controle en er zijn tot op heden geen bijkomende besmettingen in deze filière bevestigd.

Bufferzones Waregem/Silly

In de zones Waregem blijven de maatregelen en vervoersbeperkingen van kracht en is enkel de afvoer van slachtdieren en broedeieren mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in de derogaties. In de 3 km-zone blijft bovendien het ophokken van vogels verplicht.

De voorlopige timing voor het opheffen van de zones Waregem is de volgende:

 • Vanaf vrijdag 14 mei wordt de 3 km-zone opgenomen in de 10 km-zone. De maatregelen en derogaties zijn dan dezelfde in de ganse zone.
 • De volledige 10 km-zone wordt in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei opgeheven. Vanaf 23 mei zijn daar dan dezelfde maatregelen als elders in het land van kracht.

In de 10 km-zone in Waregem zijn vanaf dit weekend vinkenzettingen mogelijk en sportduiven uit deze zone kunnen deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd door de KBDB. Deze derogaties gelden niet voor de 3 km-zone.

Tot slot wordt de tijdelijke bufferzone rond de besmetting in Silly dit weekend in de nacht van zondag 9 op maandag 10 mei opgeheven.

Bron: FAVV


Nieuwe besmetting bij Waregemse handelaar

23/04/2021 - Bij een Waregemse handelaar (W-VL) is er een nieuwe besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld, alle aanwezige vogels werden gedood. Aangezien het uitsluitend om vogels gaat die bestemd zijn voor de hobbyhouderij, wordt er rond de besmette site een bufferzone met een straal van 3 km afgebakend.

Gezien de handelaar de afgelopen weken op meerdere markten verkocht heeft, is de kans reëel dat er nog besmettingen bij hobbydieren zullen vastgesteld worden. Deze nieuwe besmetting betekent eveneens dat de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep nog niet verder kunnen versoepeld worden. Volgende week evolueert het FAVV de situatie opnieuw om te kijken of versoepelingen haalbaar zijn. Er worden voorlopig geen bijkomende maatregelen met betrekking tot de markten opgelegd. De ophokplicht voor dieren bij handelaars geldt nog steeds. Hun dieren krijgen weliswaar de kwalificatie “hobbydier” eens ze bij de handelaar terechtkomen, maar aangezien het nog steeds om dieren betreft die gehouden worden door professionelen, vallen zij onder de ophokplicht voor professionelen!

Tekst: Pluimvee/FAVV – Bron: FAVV


Nieuwe besmetting in Henegouwen

19/04/2021 - Het FAVV meldt dat er een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus is vastgesteld bij een particuliere pluimveehouder in de gemeente Silly (Opzullik), provincie Henegouwen, nabij de taalgrens. Deze nieuwe besmetting betekent niet dat hobbydieren opnieuw opgehokt moeten worden. Ze zet wel een rem op de verdere versoepelingen: de tweede fase van de exitstrategie*, die normaliter geactiveerd zou worden op 20 april, wordt voorlopig on hold gezet. Dit betekent onder meer dat professioneel pluimvee verder opgehokt moet blijven en dat het uitlaadverbod voor slachtpluimvee behouden blijft. De bestaande derogaties daarop blijven verder gaan.

Zoals gebruikelijk bij een besmetting bij hobbydieren, wordt er rond de besmette site enkel een beperkte bufferzone afgebakend. Door de geïsoleerde ligging van de houderij omvat deze zone enkel de onmiddellijke buren van de houder. Er bevinden zich geen professionele bedrijven in de omgeving, zodat de impact van de maatregelen beperkt is.

Elders in de EU verbetert de situatie bij wilde vogels stilaan. Het besmette gebied is weliswaar nog steeds hetzelfde, maar het aantal besmettingen bij wilde vogels neemt af. Wat betreft pluimvee, is er de afgelopen weken een erg forse verhoging van het aantal besmettingen vastgesteld in Duitsland, Polen en Tsjechië. De meeste van deze besmettingen zijn secundaire besmettingen door contacten binnen de sector. Ons land ligt nog steeds op de rand van het besmette gebied. De kans dat er ook bij ons nog virus circuleert is dus nog steeds reëel. Waakzaamheid blijft geboden.

Bron: DGZ

*De algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep worden gefaseerd versoepeld in functie van de epidemiologische toestand. De eerste fase van deze exitstrategie werd op 6 april 2021 geactiveerd met het opheffen van de ophokverplichting voor particulier gehouden pluimvee en vogels. Deze nieuwe besmetting betekent niet dat hobbydieren opnieuw opgehokt moeten worden. Ze zet wel een rem op de verdere versoepelingen: de tweede fase van de exitstrategie, die normaliter geactiveerd zou worden op 20 april, wordt voorlopig on hold gezet.


Waarschuwing van het FAVV

Net zoals in de buurlanden, zijn ook in ons land de wilde vogelpopulaties besmet met het H5-vogelgriepvirus. Besmette wilde vogels verspreiden het virus via hun uitwerpselen. Het risico is dan ook hoog dat de omgeving van de stallen besmet is met vogelgriep. Hierdoor is ook het risico op insleep van vogelgriep ten gevolge van omgevingscontaminatie door wilde vogels momenteel zeer hoog. Ook strooisel, dat in open lucht werd bewaard en werd besmet door wilde vogels, is een potentieel gevaar. Dit vraagt een bijzondere aandacht voor de bedrijfsgebonden activiteiten waarbij personen en materiaal, in het bijzonder strooisel, kratten en voertuigen, in de stal worden gebracht.

Omwille van de hoge omgevingsdruk, raadt het FAVV alle professionele pluimveehouders aan om strooisel uitsluitend afgedekt of in een overdekte ruimte op te slagen. Verder is het aanbevolen om banden, wielkasten en treeplanken van het voertuig, waarmee strooisel wordt aangevoerd in de stallen, te reinigen en ontsmetten vooraleer de stal binnen te rijden. Daarnaast is het handhaven van een hoog niveau van bioveiligheid nog steeds van enorm groot belang.

Bron: FAVV


  Maatregelen

  Sinds 1 november 2020 zijn in het hele land de volgende maatregelen van kracht voor commerciële pluimveebedrijven:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.
  • Uitladen is verboden

  Het FAVV vraagt alle pluimveehouders andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.

  Bron: FAVV


  Hoe herkent u vogelgriep op uw bedrijf?

  • De voeder- en waterconsumptie daalt met meer dan 20% t.o.v. de normale consumptie.
  • Er is een sterfte onder de dieren van meer dan 3% per week.
  • De leg daalt met meer dan 5% en dit gedurende meer dan 2 dagen.
  • Er worden klinische symptomen of, bij autopsie, letsels vastgesteld die mogelijk wijzen op vogelgriep.
  • Interpreteer de percentages op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf.

  Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

  Wanneer u een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, dient u onmiddellijk uw dierenarts te contacteren.