Vogelgriepvirus

Hier vindt u alle actuele info rond het vogelgriepvirus

17/12 | Tweede uitbraak op pluimveehouderij in België

Op 17 december 2020 is vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveehouderij in de gemeente Diksmuide, provincie West-Vlaanderen. Verdere resultaten zullen moeten uitwijzen of het om een hoog of laag pathogene variant gaat. De besmettingen werden vastgesteld in een braadkippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt op dit moment een tijdelijke bufferzone van 3km rond de haard ingesteld. Indien verdere resultaten uitwijzen dat het om een hoog pathogene variant gaat, zullen de maatregelen worden uitgebreid.

Deze nieuwe besmetting brengt het aantal besmettingen bij pluimvee met het vogelgriepvirus H5 in ons land daarmee op drie. Behalve deze besmetting en de besmettingen met een hoogpathogene variant op een pluimveehouderij in Menen en bij een hobbyhouder in Dinant zijn er ook besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een tiental locaties in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Bron: persbericht FAVV


26/11 | Eerste uitbraak op pluimveehouderij in België

Op 26/11/2020 werd een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een pluimveehouderij in Menen. Alle dieren werden geruimd.
Vanaf 27 november gelden daarom de volgende maatregelen:

 • In het toezichtsgebied (straal van 10km rond het getroffen pluimveebedrijf) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Elke houder van pluimvee moet zijn dieren in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder en elke inwoner met pluimvee of vogels in deze bufferzone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. De maatregelen in de zone zijn voor onbepaalde duur van kracht.
 • In het beschermingsgebied (straal van 3km rond het getroffen pluimveebedrijf) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. De maatregelen in de zone zijn voor onbepaalde duur van kracht.
 • In beide zones worden nog strengere bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven.
 • In de rest van België wordt het uitladen van pluimvee verboden. Er wordt een overgangsregeling uitgewerkt voor de tomen die reeds opgezet werden.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden. Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het ganse land. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Lees hier het persbericht van het FAVV.


15/11 | Volledige ophokplicht voor professionele en individuele houders

Op 13 november 2020 werden in het vogelopvangcentrum van Oostende drie gevallen van hoogpathogene aviaire influenza vastgesteld bij wilde vogels. Deze 3 gevallen geven aan dat aviaire influenza circuleert bij wilde vogels op ons grondgebied. Als gevolg hiervan worden de maatregelen die op 1 november 2020 werden genomen naar aanleiding van de afkondiging door Minister Clarinval van een periode van hoog risico versterkt.

Sinds 15 november zijn in heel België de volgende maatregelen van toepassing:

 • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van individuele houders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
 • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.

1/11 | Voorzorgsmaatregelen

Sinds 1 november 2020 waren in het hele land de volgende maatregelen al van kracht en zijn nog steeds van kracht:

 • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

De in de punten 2 en 3 genoemde maatregelen zijn reeds van toepassing op commerciële pluimveebedrijven. Ze worden dus ook verplicht voor pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels van particulieren.

Bron: FAVV


Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.

Hoe herkent u vogelgriep op uw bedrijf?

 • De voeder- en waterconsumptie daalt met meer dan 20% t.o.v. de normale consumptie.
 • Er is een sterfte onder de dieren van meer dan 3% per week.
 • De leg daalt met meer dan 5% en dit gedurende meer dan 2 dagen.
 • Er worden klinische symptomen of, bij autopsie, letsels vastgesteld die mogelijk wijzen op vogelgriep.
 • Interpreteer de percentages op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.