Bacteriologie

Bacteriologisch onderzoek kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het stellen van een diagnose. Met het oog op verantwoord antibioticagebruik neemt het belang van bacteriologisch onderzoek alleen maar toe.

Wij beschikken over een bacteriologisch labo in onze praktijk. Aan de hand van gevoeligheidstesten en antibiogrammen kunnen we problemen snel detecteren.

Om de kwaliteit van ons labo te borgen, nemen wij jaarlijks deel aan de ringtesten voor pluimvee via de GD, de Gezondheidsdienst voor Dieren in Nederland:

  • Bacterial Identification Poultry: bepalen van kiemen
  • Antibiotic Susceptibility of Bacterial Strains: aanleggen van antibiogrammen