Drinkwateronderzoek

Een goede drinkwaterkwaliteit ligt aan de basis van een gezonde toom en een geslaagde productie.

Ons labo is HOSOWO-gecertificeerd voor het nemen van drinkwatermonsters en kan een quick scan uitvoeren op het drinkwater in uw pluimveebedrijf. Verdere analyses besteden wij uit aan een geaccrediteerd laboratorium.