Bedrijfsbegeleiding

Uw bedrijfsdierenarts helpt u bij het voorkomen, bestrijden en opvolgen van ziekten. Maar een medische behandeling lost het probleem niet altijd op.
Om uw toom op lange termijn gezond te houden, is het belangrijk om rekening te houden met alle omgevingsfactoren en deze op elkaar af te stemmen.

Galluvet helpt u als pluimveehouder om een goede balans te vinden tussen gezondheid, dierenwelzijn en management. Onze dierenartsen stellen samen met u een bedrijfsplan op maat op. Hiervoor werken wij nauw samen met de andere stakeholders op uw bedrijf.

  • preventie via vaccinatie
  • diagnostiek en onderzoek
  • diergeneeskundig advies
  • begeleiding bij een verantwoord antibioticagebruik
  • advies over staltechniek, klimaat (ventilatie), voeding en management
  • opvolging van technische resultaten
  • evaluatie van ziektes en risico’s