Opleiding|Onderzoek

Opleiding

Dankzij ons uitgebreid netwerk van dierenartsen kunnen wij sterk inzetten op het ontwikkelen en delen van kennis.

Onze organisatie is opgebouwd rond een doordachte structuur. In iedere regio werken onze junior-dierenartsen onder de hoede van de senior-dierenartsen, waardoor ze kunnen rekenen op een constante ondersteuning, een persoonlijke begeleiding en een opleiding in het veld. Op onze wekelijkse dierenartsenvergadering komen we met het hele team samen en bespreken we casussen en regionale problemen, delen we ervaringen uit en zoeken we samen naar geschikte oplossingen.

Naast onze interne opleidingen voorzien wij ook opleidingen voor de laatstejaarsstudenten Diergeneeskunde van de UGent.

Onderzoek

Onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Pehestat. Door onderzoek uit te voeren, dragen wij bij tot de ontwikkeling van de pluimveesector. Bij onderzoek wordt de privacy van onze pluimveehouders steeds gerespecteerd.